พฤษภาคม 14, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
army06

army06

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

       แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ กองทัพบก

 

                                การยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี

 

การตรวจสอบงบการเงินและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562-2563

 

แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ทบ.

ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินรายรับสถานพยาบาล พ.ศ.2562

การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ ทบ.

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการบริหารโครงการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 1 จาก 4
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4