สิงหาคม 05, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
army4.net

army4.net

เมื่อ 18 มี.ค.62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะฯ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.น.ศ. และเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)

เมื่อ 18 มี.ค.62,1000 พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง มทภ.4 เป็นประธานเปิดการอบรมการติดตั้งการใช้ระบบติดตามการบริหารงบประมาณ (RPBS)

? วันนี้ ( 26 ก.พ.62,1000 ) ?

▶️ พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางปฏิบัติภารกิจ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่ 4 พร้อมเป็นประธานการประชุมงานด้านกำลังพล ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับบัญชาหน่วยในค่ายวชิราวุธ กำลังพลกองทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ

วันที่ ( 25 ก.พ.62,1330 ) ? พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล นายทหารนายสิบ ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ แหล่งรวมรถ ร.152 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

 วันที่ ( 25 ก.พ.62,1000 )

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานพูดคุยเพื่อสันติสุขในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการร่วมประชุม เพื่อเสนอแนวทาง และกำหนดกรอบนโยบายในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม สะบารัง โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี จ.ปัตตานี

วันนี้ (21 ก.พ. 62) พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 นำกำลังพลในสังกัด และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 4 แหล่ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาไชย (ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง) บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดหน้าพระลาน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขาว (ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยหลังจากนี้จะเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 ไปให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

? วันนี้ (23 ม.ค.62,1400) ?

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จ.ปัตตานี ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อ.บ่อทอง จ.ปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และน้อง ๆ ชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดให้การต้อนรับ

Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4