มิถุนายน 13, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
army4.net

army4.net

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่  เน้นย้ำการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย พร้อม สร้างการตระหนักรู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 

เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมถ่ายทอดความรู้ การฝึกทบทวน (Unit School) เพื่อการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดการฝึก เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล การเมืองนำการทหารตาม เพิ่มศักยภาพการทำงาน ด้วยการลงมือทำ คือ คำตอบ

แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

เปิดอาคาร สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ผลิตและจำหน่ายเครื่องแกงตำมือ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แม่ทัพภาคที่ 4 ส่งมอบบ้านตามโครงการ "หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข" ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

มทภ.4 นำทีม กอ.รมน. และการรถไฟ เปิดแผน รปภ.เส้นทางเดินรถ สุดสายปลายทางสุไหงโกลก

กองทัพภาคที่ 4 จัดการประชุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

แม่ทัพภาคที่ 4 นำทีมให้กำลังใจประชาชน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมนำรถครัวสนาม และพืชผลทางการเกษตร จากโครงการทหารพันธุ์ดี แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ นางแฉล้ม คงทน พร้อมพบปะให้กำลังใจ ราษฎรไทยพุทธ ในพื้นที่โคกโพธิ์ 

Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4