มิถุนายน 12, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อม แม่ทัพภาคที่ 4 ให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โควิด 19 สร้างความอุ่นใจ เชื่อมั่น ทหาร เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในทุกโอกาส
แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาโควิด 19 แนวชายแดน บูรณาการเชิงรุกคุมเข้มพื้นที่ไม่ให้เกิดกระจายในวงกว้าง
แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เน้นย้ำการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย พร้อม สร้างการตระหนักรู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมถ่ายทอดความรู้ การฝึกทบทวน (Unit School) เพื่อการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดการฝึก เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล การเมืองนำการทหารตาม เพิ่มศักยภาพการทำงาน ด้วยการลงมือทำ คือ คำตอบ
แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
เปิดอาคาร สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ผลิตและจำหน่ายเครื่องแกงตำมือ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แม่ทัพภาคที่ 4 ส่งมอบบ้านตามโครงการ "หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข" ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
มทภ.4 นำทีม กอ.รมน. และการรถไฟ เปิดแผน รปภ.เส้นทางเดินรถ สุดสายปลายทางสุไหงโกลก
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4