มิถุนายน 12, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง ศูนย์มณโฑ "เตรียมความพร้อมทั้งระบบ ตื่นตัวทุกสถานการณ์ รายงานได้ทันเวลา"

By ธันวาคม 21, 2563 124

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง ศูนย์มณโฑ "เตรียมความพร้อมทั้งระบบ ตื่นตัวทุกสถานการณ์ รายงานได้ทันเวลา"

》วันนี้ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพบปะสมาชิกโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชน "วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง ศูนย์มณโฑ" ณ ห้องปฐมภาคย์ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อพูดคุยแนวทางและมอบนโยบายการทำงาน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของเครือข่าย พร้อมมอบรางวัลให้แก่เครือข่ายสมาชิกผู้ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น โดยมีสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงให้การต้อนรับร่วมรับฟังนโยบาย เป็นจำนวนมาก โดยถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่แก่สมาชิกวิทยุเครื่องแดงด้วย

》 โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้ข้อคิดและหลักการทำงานต่อสมาชิกเครือข่าย ว่า "อำเภอหาดใหญ่ถือเป็นศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เราต้องตื่นตัวต่อทุกสถานการณ์อยู่เสมอ สอดส่องดูแลเหตุน่าสงสัย เป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังเหตุในพื้นที่ เพื่อทำลายความพยายามในการก่อเหตุของผู้ก่อความไม่สงบที่อาจจะสร้างผลกระทบต่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน ช่วยกันเฝ้าระวังทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อสร้างความอบอุ่นปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ้งหาดใหญ่ที่ถือเป็นหัวใจหลักทางเศรษฐกิจ สมาชิกทุกคนต้องสามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติ และรายงานเหตุการณ์ได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา ถือเป็นการสร้างความร่วมมือสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในท้องที่ ตามนโยบายการสร้างความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง"

》เครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 โดยความร่วมมือของฝ่ายความมั่นคงภาคประชาชน นักธุรกิจในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์ในการที่จะป้องกันการก่อเหตุรุนแรง และการก่อความไม่สงบต่อชุมชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวซึ่งหากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบแล้ว จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงในทุกด้าน ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคงจำนวน 718 คน แบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 12 โซน 13 พื้นที่ เพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในการร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองด้วยความรวดเร็วและทันเวลา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาความมั่นคงอื่น ๆ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักท่องเที่ยว และประชาชนโดยทั่วไป

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4