มิถุนายน 13, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 พบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกทางยุทธวิธี เน้น สร้างทักษะความชำนาญ เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อรักษาความมันคงปลอดภัยในพื้นที่

By ธันวาคม 15, 2563 111

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกทางยุทธวิธี  เน้น สร้างทักษะความชำนาญ เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อรักษาความมันคงปลอดภัยในพื้นที่

》วันนี้ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่พบปะกำลังพลที่เข้ารับการฝึกหลักสูตรทางยุทธวิธี โดยศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี รุ่นที่ 1 เพื่อมอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ ตลอดจนครูฝึก ณ ห้องอบรมการฝึก กรมทหารพรานที่ 42 ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ กำลังพลที่เข้ารับการฝึกทางยุทธวิธีนั้น ประกอบไปด้วยสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน ตำรวจตระเวนชายแดน ชุดคุ้มครองตำบล ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการมีส่วนร่วม ป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ โดยการฝึกอบรมจะทำให้บุคคลเหล่านี้มีความรู้ความชำนาญ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ที่สอดรับกับนโยบายการฝึกทักษะการป้องกันตนเอง และรักษาความปลอดภัยพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นกำลังหลักในการป้องกัน ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งที่ผ่านมาทุกฝ่ายได้มีการบูรณาการการมีส่วนร่วมด้วยดีตลอดมา

》โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ารับการฝึก ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในภารกิจสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ หลายคนอาสาเข้ามาทำงานนี้อย่างเต็มใจ แม้จะรู้ดีว่าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงอยู่ตลอดเวลาก็ตาม การฝึกที่หนักก็เพื่อทบทวนตนเองอยู่เสมอ ให้รู้วิธีที่ถูกต้อง มีไหวพริบทันต่อเหตุการณ์ ทั้งการปฏิบัติ และด้านความคิด จิตใจให้มีความเข้มแข็ง เพราะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นวันไหนเมื่อไหร่ เป้าหมายของการฝึกหลักสูตรทางยุทธวิธีนี้ เพื่อต้องการให้ทุกคนมีทักษะความชำนาญในการใช้อาวุธสำหรับปฎิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยกันป้องกันและลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น เป็นอาสาที่มีใจเสียสละเพื่อให้เกิดความร่มเย็นปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป"

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4