มิถุนายน 13, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

By ธันวาคม 14, 2563 103

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง

》วันนี้ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น. ที่โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในการปฏิบัติภารกิจติดตามสถานการณ์อุทกภัย  และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่พี่น้องประชาชน โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เข้าร่วมประชุม สรุปสถานการณ์ข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการในการเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำลด ในเรื่องต่าง ๆ  เช่นการดำรงชีพ ด้านการสาธารณะสุข ที่ต้องเร่งฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ยังคงมีน้ำท่วมขังใน 5 อำเภอ คืออำเภอเมือง อำเภอปากพะยูน อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว

หลังจากนั้นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรี ได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,995 ชุดให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4