มิถุนายน 12, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี สร้างทักษะความชำนาญ เสริมสร้างความเข้มแข็ง มันคงปลอดภัยในพื้นที่

By พฤศจิกายน 17, 2563 149

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี สร้างทักษะความชำนาญ เสริมสร้างความเข้มแข็ง มันคงปลอดภัยในพื้นที่

วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2563  พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี  ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วย ให้สอดรับกับนโยบายการฝึกทักษะการป้องกันตนเอง และรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วยการอบรมให้ความรู้ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ แก่กำลังพล ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้นำหน่วย  โดยเฉพาะทหารพราน ตำรวจตระเวนชายแดน สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน ที่เข้ามาหนุนเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นกำลังหลักในการป้องกัน ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมาทุกฝ่ายได้มีการบูรณาการการมีส่วนร่วมด้วยดีตลอดมา

》โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้ศูนย์ฝึกดังกล่าว ใช้เป็นที่ฝึกยุทธวิธีของทหาร ตำรวจ และ ชรบ.ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน ชคต. ชุดคุ้มครองตำบล หลายคนอาสาเข้ามาทำงานนี้อย่างเต็มใจ แม้จะรู้ดีว่าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยอันตรายก็ตาม การฝึกที่หนักก็เพื่อทบทวนตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นวันไหนเมื่อไหร่ เป้าหมายเพื่อต้องการให้ทุกคนมีทักษะความชำนาญในการใช้อาวุธสำหรับปฎิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยป้องกันและลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกำลังทั้งหมดนี้จะต้องผ่านการฝึกทางยุทธวิธี สร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้น เป็นอาสาที่มีใจเสียสละเพื่อให้เกิดความร่มเย็นปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

》ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางไปยังหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อเน้นย้ำนโยบายการฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบการฝึก พร้อมดูแลสิทธิและสวัสดิการ ความเป็นอยู่ ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ เปรียบเสมือนน้องสุดท้องของครอบครัว ที่ผู้นำครอบครัวจะต้องดูแล

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4