สิงหาคม 05, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 ตรวจเยี่ยม "ครอบครัวสภาสันติสุขตำบล" ช่วยสร้างชุมชนเข้มแข้ง เอาชนะยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม คืนความสันติสุขในพื้นที่

By พฤศจิกายน 17, 2563 118

มทภ.4 ตรวจเยี่ยม "ครอบครัวสภาสันติสุขตำบล" ช่วยสร้างชุมชนเข้มแข้ง เอาชนะยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม คืนความสันติสุขในพื้นที่

》วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่กองร้อยทหารพรานที่ 4203 กรมทหารพรานที่ 42 บ้านมะนังยง ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลโทสิทธิพร มุสิกะสิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลตรีธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเดินทางตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติดหรือหมู่บ้าน CBTX ที่เรียกว่าครอบครัวสภาสันติสุขตำบลมะนังยง ในการเข้ามามีบทบาทของชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อนเดินทางมายังบ้านอุ่นไอรัก ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการของบ้าน พร้อมให้กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่

》 โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า " การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนผู้นำชุมชนที่ประกอบไปด้วยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาผู้นำธรรมชาติที่มีอยู่มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้กับเยาวชนสร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามคนหลงผิดเข้าสู่กระบวนการสถานบำบัดรักษาตอนขั้นตอน เช่นบ้านอุ่นไอรักนี้ ขอบคุณทุกคนที่มองเห็นปัญหาและลงมือทำ ช่วยกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน วันนี้ได้เห็นถึงความร่วมมือ ที่ทุกคนตระหนักถึงความน่ากลัว ความอันตรายของยาเสพติด และก็ได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง พ่อแม่พี่น้อง ที่มีลูกหลานหลงผิดติดยา เข้ารับการบำบัดรักษาตามขั้นตอน ที่ใช้การดำเนินการจากเบาไปสู่หหนัก ให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด จนสามารถก้าวเข้าสู่สังคมภายนอก กลับมาหาครอบครัวได้อย่างปกติ นี่คือความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยตรงในการแก้ไขปัญหายาเสพติด หากที่ดำเนินการโดยชุมชนติดขัดหรือต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐให้แจ้งความประสงค์มา เราพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อลูกหลานหลุดพ้นจากยาเสพติด ครอบครัวกลับมามีความสุข พื้นที่ก็จะเกิดสันติสุข ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ได้สานต่อการทำงาน เป็นรูปแบบ เป็นตัวอย่าง ให้กับชุมชนอื่น เพื่อความสำเร็จต่อไป

》สำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการครอบครัวสภาสันติสุขตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยกำหนดเป็นหมู่บ้าน CBTX ผ่านสภาสันติสุขตําบล เป็นการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและผู้ติดยาเสพติดทั่วไป ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การค้นหาผู้เสพยาเสพติดและผู้ติดยาเสพติด การคัดแยกระหว่างผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด การส่งเข้าบำบัดอาการ การติดตามเยาวชนที่ผ่านการบำบัดและกระบวนการคัดกรองของโครงการ สุดท้ายคือการสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป โดยบทบาทหน้าที่ในการทำงานของคณะทำงานโครงการในหมู่บ้านคือมีหน้าที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการบำบัดจาก Camp 35 จากผู้ที่ผ่านการคัดกรองจากครอบครัวสภาสันติสุขตําบล และผู้ที่ผ่านการบำบัดจากบ้านอุ่นไอรัก กลับเข้ามาอยู่ร่วมกับสังคม ในหมู่บ้าน ในครัวเรือน และหากพบว่ามีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ทางคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้านก็จะแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านทราบ โดยการปฏิบัติของผู้ใหญ่บ้านก็จะนำพฤติกรรมของเยาวชนที่ติดตามอยู่ในหมู่บ้านมาชี้แจงในการประชุมประจำเดือนของสภาสันติสุขตําบล เพื่อดำเนินกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4