สิงหาคม 05, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 แนะ "ลงมือทําคือคําตอบ" บทพิสูจน์กำนันทั้ง 290 ตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ปัญหาสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

By พฤศจิกายน 09, 2563 125

แม่ทัพภาคที่ 4 แนะ "ลงมือทําคือคําตอบ" บทพิสูจน์กำนันทั้ง 290 ตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ปัญหาสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ที่ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมพบปะกำนัน 290 ตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง กับกิจกรรมสัมมนาบทบาทผู้นำท้องที่กับการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามผู้แทนของปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ มาให้การบรรยายพิเศษเพื่อนำข้อมูล องค์ความรู้ มาแลกเปลี่ยน เติมเต็มและหนุนเสริมในบทบาทหน้าที่ ของกำนันทั้ง 290 ตำบลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับฟัง เก็บเกี่ยวเรียนรู้ รับไปปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในพื้นที่ช่วยงานภาครัฐ และฝ่ายความมั่นคง นอกจากนั้นยังมีการแถลงผลการสัมมนาในหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวกับนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ได้วางไว้เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา 5 ลำดับเร่งด่วนที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ระดมความคิดเห็น แสวงหาทางออก ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
"ทำหน้าที่ของราชสีห์ในการพิทักษ์บ้านเมืองของเราให้สมความมุ่งหวังที่ทางราชการได้คาดหวังไว้เพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไป" แม่ทัพภาคที่ 4 กล่างทิ้งท้ายให้กำนัน ทั้ง 290 ตำบล กลับไปพัฒนาพื้นที่ตนเอง แล้วผลของงานจะบ่งชี้ถึงความสำเร็จ ด้วยการ...ลงมือทำ คือคำตอบ

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4