Print this page

แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การรับ คณะโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า ฝึกภาคสนามเหล่าทหารราบ

By พฤศจิกายน 09, 2563 217

แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การรับ คณะโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า ฝึกภาคสนามเหล่าทหารราบ

》วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2563  เวลา 11.30 น. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ พลโท จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามวิชาการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เลือกรับราชการของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมร่วมรับประทานอาหาร กับทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152  โดยมี พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 พันโท เอกนฤน ปานบุญ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 พันโท พัสวี โปชะดา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152  และ พันโท จตุพล ศรีเกตุ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ร่วมให้การต้อนรับ

》สำหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มาฝึกศึกษาในพื้นที่ ประจําปี 2563 มีจำนวน 7 นาย กำหนดการฝึกศึกษาภาคสนาม ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 โดยเลือกการฝึกภาคสนามที่กรมทหารราบที่ 152 เพื่อศึกษาเรียนรู้ภูมิประเทศ วิชาการฝึก ภาคสนามของเหล่าทหารราบ อีกทั้งการปฏิบัติราชการสนาม ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และยังได้มีโอกาสรับฟังแนวทางการรับราชการ จากแม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บังคับบัญชาจากกรมทหารราบต่าง ๆ  โดยมีกำหนดในการศึกษา และฝึกภาคสนาม เป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 8 พฤศจิกายน 2563 

      

Rate this item
(0 votes)
army4.net