Print this page

ผบ.ทบ. ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สานต่องานแก้ไขปัญหา สู่ความมั่นคง ความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม

By พฤศจิกายน 09, 2563 132

ผบ.ทบ. ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สานต่องานแก้ไขปัญหา สู่ความมั่นคง ความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม

》วันนี้  4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พลตำรวจโท รณศิลป์  ภู่สาระ ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ตลอดจนผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

》โดยการเดินทางมายังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้านั้น ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่า ที่มาวันนี้ไม่ได้มามอบนโยบายใหม่ แต่มาสานงานต่อ ที่ผ่านมาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้ทำไว้ดีอยู่แล้ว ซึ่งแนวทางนี้ในเมื่อมันดีอยู่แล้วเราก็แค่มาติดตามแล้วก็มาเน้นย้ำเพิ่มเติมเท่านั้นในสิ่งที่สำคัญ ให้หน่วยยังคงดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับมาสงบร่มเย็นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก่อนเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ผู้บัญชาการทหารบกได้พบปะกับผู้นำศาสนาทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาสสงขลา และสตูล เพื่อขอบคุณการทำงานและขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้นำศาสนา เพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้องทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้นำศาสนาถือเป็นส่วนหนึ่งให้เหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ได้คลี่คลาย ภายใต้แนวทางสันติวิธี ที่นำไปสู่ความมั่นคง ความสมานฉันท์ในสังคมมากขึ้น

》ส่วนในที่ประชุมนั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อสร้างพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัย โดยเฉพาะงานด้านการป้องกันชายแดน ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่า "ด้านการป้องกันชายแดน ก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เนื่องจากที่ผ่านมาทำงานกันหนักหน่วง ที่ลงไปตรวจพื้นที่ชายแดนภาคใต้ พื้นที่นี้นอกจากภัยความมั่นคง ยังต้องทำงานป้องกันภัยในรูปแบบอื่นๆ อีก
ยังดีที่ไม่ว่าภาครัฐภาคประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือ เป็นกำลังป้องกันชายแดนที่สำคัญ เป็นหน้าด่านที่จะทำให้ภายในบ้านเราปลอดภัย เราสามารถป้องกันการระบาดจากภายนอกได้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วตามข่าวว่าประเทศรอบบ้านหรือทั่วโลกมีการแพร่ระบาดที่สูงขึ้นมาก ยกเว้นประเทศไทย ก็เลยต้องไปให้กำลังใจเขา ทุกคนทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะทหารตำรวจ ประชาชนในพื้นที่ทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างดี นอกจากจะป้องกันการแพร่ระบาด โรค covid-19 แล้ว อีกอย่างหนึ่งก็คือแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือแม้แต่พวกที่มาลักลอบค้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่แทรกซ้อนเข้ามาด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นอันตราย เจ้าหน้าที่ก็ทำงานเหนื่อยขึ้น ประชาชนในพื้นที่ก็ทำงานเหนื่อยขึ้นในการให้ความร่วมมือประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ มีอะไรขาดเหลือแจ้งผู้หน่วยเหนือก็พร้อมสนับสนุนกันเต็มที่" และในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถือเป็นครั้งแรก ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่า "พี่น้องประชาชนทุกคน ถือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งพื้นที่ประเทศไทยที่เป็นแผ่นดินของเราทุกคน เป็นแผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นแผ่นดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์ จะเห็นได้ว่าปัญหาและภัยต่างๆ ก็เหมือนกันทั่วโลก ทุกประเทศมีปัญหาภายในหมด แต่ในประเทศไทยจะอยู่รอดปลอดภัยได้ดีที่สุดนั้น อยู่ที่คนในประเทศจะร่วมกันทำ โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์จะดีขึ้นได้ก็เพราะด้วยความที่เราเป็นคนไทย ไม่ว่ายืนในพื้นที่ไหน สังคมพหุวัฒนธรรมก็เกิดขึ้นได้ อยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในเชื้อชาติที่แตกต่าง ในศาสนาที่แตกต่าง ในประเทศไทยก็ไม่ได้มีที่นี่ที่เดียว แต่ถ้าเกิดเรายังยึดมั่นว่าเราเป็นคนไทย เรารักผืนแผ่นดินแห่งนี้ บ้านเกิดเมืองนอน เราทุกคนก็ร่วมมือกันขจัดภัยความมั่นคงนี้ออกไปแล้ว ความสงบสุขก็เกิดขึ้นได้ ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ความอยู่ดีกินดีก็จะตามมา"

》จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยพลโท เกรียงไกรศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 42 ตำบลควน  อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ให้ทุกคนยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน พร้อมเข้าใจในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เข้าใจกันอยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินไทย โดยผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่า "ที่ผ่านมาได้ติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยมาโดยตลอด ซึ่งทุกหน่วยทำได้ดีเยี่ยม สถานการณ์ลดลง ประชาชนในพื้นที่อุ่นใจ หน้าที่ของกำลังพลทุกคนคือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และดูแลประชาชนในทุกโอกาสทุกเรื่องที่เราสามารถทำได้ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ให้เกิดความเกื้อกูลกัน ไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหน ศาสนาใด แต่ทุกคนมาที่นี่เพื่อมาช่วยกันมาช่วยเหลือประชาชน ซึ่งล้วนเป็นคนไทยด้วยกัน ภายใต้ประเทศไทย โดยเฉพาะกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ถือเป็นกำลังที่สำคัญที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน อยากฝากให้ทุกคนได้มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพราะทุกภาคส่วนเสมือนจิ๊กซอว์ที่จะต้องต่อกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม"

     

Rate this item
(0 votes)
army4.net