มิถุนายน 12, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

กองทัพบก เปิดค่ายรับทหารใหม่ผลัด 2/2563 และครอบครัว พร้อมดูแลอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตราการป้องCOVID-19

By พฤศจิกายน 03, 2563 141

กองทัพบก เปิดค่ายรับทหารใหม่ผลัด 2/2563 และครอบครัว พร้อมดูแลอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตราการป้องCOVID-19

?ในห้วงวันที่ 1-3 พ.ย.63กองทัพบกเปิดค่ายและหน่วยทหารทั่วประเทศต้อนรับทหารกองประจำการผลัดที่ 2/2563 ที่จะเข้าประจำการตามห้วงเวลาที่ทางราชการกำหนด โดยกองทัพบกจะดำเนินการฝึกและการพัฒนาศักยภาพทหารใหม่ในทุกมิติสู่ ภายใต้มาตการการควบคุมCOVID19 และการดำเนินชีวิตแบบใหม่(New Normal) อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันหน่วยฝึกทุกหน่วยได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยเมื่อเข้าประจำการ จะได้รับการฝึกเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ในหลักสูตรพื้นฐานและแบบธรรมเนียมทหาร พร้อมกับการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ

?ในวันรายงานตัวทหารใหม่ หน่วยฝึกทั่วประเทศจะเปิดโอกาสให้ครอบครัวและญาติเข้าชมสถานที่ฝึก โรงนอน ที่ออกกำลังกาย โรงประกอบเลี้ยง ทำความรู้จักกับผู้บังคับบัญชาของหน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ทหารกองประจำการได้รับ อาทิ เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน เครื่องแต่งกาย การรักษาพยาบาล และได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่กองทัพบกจัดทำประกันชีวิตให้

?ทั้งนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารได้ดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกรายละเอียด โดยเฉพาะเรื่องสิทธิและสวัสดิการ และความเป็นอยู่พร้อมกับให้หน่วยทหารดูแลอาหารในแต่ละมื้อให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงมีความพร้อมสำหรับรับการฝึกและการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายต่อไป

?ทหารกองประจำการถือว่าเป็นกำลังพลหลักที่สำคัญของกองทัพบก อีกส่วนหนึ่งที่กองทัพบกได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างกำลังรบให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4