สิงหาคม 05, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

กองทัพภาคที่4 ให้ความมั่นใจต่อการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

By กรกฎาคม 24, 2563 189

วันนี้ 23 ก.ค.63,08.00น.กองทัพภาคที่ 4 โดย หน่วยสัสดี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช จัดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 เป็นวันแรก

ณ ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช โดยได้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้ง ฝ่ายปกครอง/รพ.ประจำอำเภอ /หน่วยงานตำรวจ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการ ควบคุมดูแล การตรวจเลือกทหารภายใต้สถานการณ์การป้องกันไวรัสโควิด-19 รวมถึงทุกขั้นตอนการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4 อย่างเคร่งครัด นั้นคือ การตรวจเลือกทหารกองเกินถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งกำลังพลที่มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ เข้ามาเป็นกำลังหลักในการพัฒนากองทัพภาคที่4 สำหรับการตรวจเลือกทหาร ในปีนี้เลื่อนมาจากห้วงเวลาปกติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอให้ จนท.แต่ละหน่วยคำนึงถึงมาตราการ ในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19โดยมีการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย และต้องมีจุดคัดกรอง รวมถึง การจัดเว้นระยะห่างให้ญาตินั่งคอย นอกจากนี้การตรวจเลือกขอให้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้คิดเสมอว่าทหารกองเกินและครอบครัวต้องมีความภาคภูมิใจในการรับใช้ชาติ หากพบผู้กระทำผิดจริง จะลงโทษสถานหนัก
ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวของกองทัพภาคที่4 เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4