มิถุนายน 12, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 ประชุม สะท้อนทุกเสียงปัญหาในพื้นที่ ด้วยความจริงใจ ไม่บินเบือน ขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

By กรกฎาคม 16, 2563 127

 มทภ.4 ประชุม สะท้อนทุกเสียงปัญหาในพื้นที่ ด้วยความจริงใจ ไม่บินเบือน ขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

 วันนี้ ( 15 ก.ค.63,1030 ) 

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานในการประชุม คณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ ในการนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง สะท้อนทุกปัญหาและความต้องการ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และเดินหน้าขับเคลื่อนพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขต่อไป ณ ห้องประชุม โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

▶️ โดยบรรยากาศพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยการรวบรวมข้อเสนอแนะ ความต้องการที่สะท้อนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมา หารือให้ได้ข้อสรุป ที่ตอบโจทย์ต่อบริบทสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยสันติวิธี แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คืนความสงบสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม ด้วยการเปิดใจกว้างยอมรับและสมัครใจ

▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า " ที่ผ่านมาคณะประสานงานระดับพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้วางไว้ มีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ เนื่องจากได้ลงพื้นที่ รับทราบปัญหาและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน การพูดคุยสันติสุขถือเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่เปิดโอกาสในการพูดคุยกับทุกกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี เพื่อความต้องการยุติการใช้ความรุนแรง โดยยืนยันว่า การแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรุนแรงตอบโต้ ไม่ใช่หนทางของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน หนทางเดียวในการจะนำสันติสุขกลับคืนมา คือการหันหน้าพูดคุยกันด้วยความจริงใจ ด้วยสันติวิธี ควบคู่กับ การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มคนที่ใช้ความรุนแรง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียในทุกฝ่าย อยากให้ทุกกลุ่มคนในพื้นที่ได้หันหน้ามาพูดคุยด้วยความจริง ไม่บิดเบือน เพื่อลูกหลานในอนาคต สำหรับทหารในพื้นที่ก็ได้เน้นย้ำอย่างเด็ดขาดห้ามสร้างเงื่อนไขกับพี่น้องประชาชน และขอขอบคุณ คณะประสานงานระดับพื้นที่ที่ได้ช่วยกันคิด แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ แนวทางต่างๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามความต้องการและปรารถนาที่แท้จริง เพราะสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งสันติสุขและความสงบสุข ให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในระดับพื้นที่ ต่อไป" 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4