ธันวาคม 05, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ปัตตานี

By กรกฎาคม 16, 2563 719

มทภ.4 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ปัตตานี? วันนี้ ( 15 ก.ค.63,0800 ) 

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เดินทางร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า หน่วยงานความมั่นคงประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของส่วนราชการ นำมาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ อาคารท่าอากาศยานปัตตานี กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

▶️ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้มีโอกาสพบปะพัฒนาสัมพันธ์  เป็นการสนทนาประสานงานราชการนอกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และส่งผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตนจนเกิดผลสำเร็จ โดยเฉพาะเรื่องการรับมือป้องกันกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในการที่ทุกฝ่ายมีส่วนช่วยกันจนสถานการณ์ผ่านพ้นมาได้ วันนี้ถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่เป็นโอกาสอันดีในการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ทำให้ได้เห็นถึงความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วน ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยทุกส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็จะได้ร่วมกันสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เพื่อนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้หากทุกส่วนไม่ร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความร่วมมือของส่วนราชการทั้งหลาย ที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หากทุกส่วนเข้าใจในหน้าที่และปฏิบัติอย่างจริงใจแล้วก็จะนำมาซึ่งสันติสุขที่อย่างยั่งยืนต่อไป" โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบสิ่งผิดปกติในด้านความมั่นคงอันจะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน สามารถแจ้งเบาะแสได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ของแม่ทัพภาคที่ 4 หมายเลข 06-1173-2999 ตลอด 24 ชม.

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4