Print this page

มทภ.4 เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย และสร้างการรับรู้ ให้แก่ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของจังหวัดปัตตานี

By ธันวาคม 18, 2562 195

วันนี้ ( 17 ธ.ค.62,1000 )  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย และสร้างการรับรู้ ให้แก่ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของจังหวัดปัตตานีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย นายอำเภอ, ตำรวจ, ทหาร, ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มฝ่ายความมั่นคงทุกอำเภอ, กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวน 750 คน ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

▶️ การประชุมดังกล่าวได้นำเอาแผนเสริมสร้างสันติสุขมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยนำเอานโยบายไปสู่พื้นที่หมู่บ้าน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำความสงบสุขอย่างยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ทุกส่วนจะต้องหันหน้ามาพูดคุยกันด้วยความจริงใจ ความจริงใจนั้นจะทำให้การทำงานที่ปราศจากอคติ และจะนำมาซึ่งความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชน โดยยังคงยึดแนวทางการปฏิบัติเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือการแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดมสรรพกำลังทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย โดยใช้แนวทางการต่อสู้ด้วยความจริง ซึ่งจะชนะทุกสิ่ง ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเป็นกระบอกเสียงช่วยประชาสัมพันธ์ ชี้แจง นำเสนอในข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงเท่านั้น เพราะความจริงจะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นถึงความจริงใจของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา สร้างการรับรู้ และเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริง เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมุ่งบิดเบือน ทำลายภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ ขอเน้นย้ำสำหรับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องรู้จักพื้นที่ รู้ความเคลื่อนไหวในพื้นที่รับผิดชอบ และเลือกข้าง ไม่เข้าข้าง ปกป้องหรือสนับสนุนผู้กระทำผิด หากตรวจพบว่าให้การสนับสนุนที่พักอาศัย ยานพาหนะ ยารักษาโรค หรืออื่น ๆ แก่กลุ่มผู้ก่อเหตุในทุกกรณีถือว่ามีความผิดเทียบเท่ากับผู้ก่อเหตุทุกประการ และจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเข้มงวด หากใครมีปัญหาต้องช่วยกันแจ้งเบาะแส และไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย ในฐานะแม่ทัพภาคที่ 4 ขอรับรอง รับทุกเบอร์ และแก้ในทุกเรื่อง สามารถโทรมาแจ้งเบาะแสได้ที่เบอร์ 061-1732999 โดยตรง ขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ให้ปลอด ซึ่งจะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขโดยเร็ว"■

Rate this item
(0 votes)
army4.net