Print this page

พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางปฏิบัติภารกิจ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่ 4 พร้อมเป็นประธานการประชุมงานด้านกำลังพล ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4

By กุมภาพันธ์ 27, 2562 418

? วันนี้ ( 26 ก.พ.62,1000 ) ?

▶️ พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางปฏิบัติภารกิจ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่ 4 พร้อมเป็นประธานการประชุมงานด้านกำลังพล ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับบัญชาหน่วยในค่ายวชิราวุธ กำลังพลกองทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ

โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายวชิราวุธ ก่อนจะเดินทางเป็นประธานการประชุมงานด้านกำลังพล และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านกำลังพล โดยได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญในเรื่องการดูแลสิทธิและสวัสดิการกำลังพลในทุกระดับอย่างทั่วถึง ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกสายงานด้านกำลังพล ศึกษาและทำความเข้าใจงานในหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลที่มาติดต่อได้รวดเร็วถูกต้อง รวมไปถึงการฝึกทหารใหม่ ให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดบาดเจ็บหรือการสูญเสียโดยเด็ดขาด หลังจากนั้นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและคณะเดินทางเยี่ยมชม กิจกรรมของหน่วย ชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกรมทหารราบที่ 15 และตรวจเยี่ยมกิจการ ศูนย์ปฏิบัติการของโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
ก่อนจะเดินทางจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชมายังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เพื่อไปยัง กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ประชุมหารือติดตามความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 69 จากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทั้งส่วนงานพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน รวมไปถึงสถานที่จัดการแข่งขัน เพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพภาคที่ 4 พร้อมแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 69 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8-13 มี.ค.62 นี้■

            

Rate this item
(0 votes)
army4.net