Print this page

มทภ.4 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานพูดคุยเพื่อสันติสุขในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

By กุมภาพันธ์ 27, 2562 273

 วันที่ ( 25 ก.พ.62,1000 )

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานพูดคุยเพื่อสันติสุขในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการร่วมประชุม เพื่อเสนอแนวทาง และกำหนดกรอบนโยบายในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม สะบารัง โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี จ.ปัตตานี

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การพูดคุยสันติสุขเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่เปิดโอกาสในการพูดคุยกับทุกกลุ่ม ที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรง โดยยืนยันว่า "การแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรุนแรงตอบโต้ ไม่ใช่หนทางของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน หนทางเดียวในการจะนำสันติสุขกลับคืนมา คือการหันหน้าพูดคุยกันด้วยความจริงใจ ด้วยสันติวิธี เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน เพราะสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งสันติสุขและความสงบสุข ให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในระดับพื้นที่ ต่อไป" ■

                   

Rate this item
(0 votes)
army4.net