มิถุนายน 12, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

กองทัพภาคที่ 4 นำกำลังพลและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมทำความสะอาด “แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

By กุมภาพันธ์ 25, 2562 280

วันนี้ (21 ก.พ. 62) พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 นำกำลังพลในสังกัด และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 4 แหล่ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาไชย (ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง) บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดหน้าพระลาน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขาว (ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยหลังจากนี้จะเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 ไปให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

          อย่างไรก็ดี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ และเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น 6 แหล่ง นอกเหนือจากบ่อดังกล่าวข้างต้น คือ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้วยเขามหาชัย ในพื้นที่ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้วยปากนาคราช ในพื้นที่ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา

          แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง มีที่มาและความสำคัญตามความเชื่อของชาวนครศรีธรรมราช ตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบัน ดังนี้

          “บ่อน้ำวัดหน้าพระลาน” อยู่ทางทิศใต้ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง เป็นบ่อที่มีน้ำใสสะอาดและมีน้ำหนักมากกว่าที่อื่น ใครได้ดื่มจะมีสติปัญญาดี

          “บ่อน้ำวัดเสมาเมือง” ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เป็นบ่อในศาสนาพราหมณ์มาก่อน ใช้แก้คุณไสยได้ดี

          “บ่อน้ำวัดเสมาไชย” ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน ใกล้กับร้านแสดงผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เมื่อทำศึกสงคราม เคยใช้น้ำบ่อนี้ทำน้ำพระพุทธมนต์ ประพรมแก่กองทหาร เพื่อสวัสดิมงคล

          “บ่อน้ำวัดประตูขาว” ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช เมื่อครั้งโบราณ บ่อน้ำนี้ได้รับการปลุกเสกน้ำทั้งบ่อให้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีมนต์ขลังขมังเวทย์ เสกน้ำกันอาเพศทั้งหลายได้

          “ห้วยเขามหาชัย” เป็นลำห้วยที่ไหลมาจากเขามหาชัย ผ่านลงมายังพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว บริเวณหลังโรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม ในปัจจุบัน มีตำนานเล่าว่า การที่มีชื่อว่า “มหาชัย” ก็เพราะที่เชิงเขาลูกนี้เคยเป็นที่ปะทะระหว่างทหารเมืองนครศรีธรรมราช กับสลัดชวา เมื่อครั้งพุทธศตวรรษที่ 21 (ราว พ.ศ.2090) ผู้นำทหารเมืองนครศรีธรรมราชในเวลานั้นชื่อ "พังพการ" ได้วางแผนซุ่มโจมตีสลัดชวาทุกวัน ที่เชิงเขาแห่งนี้ เป็นผลให้สลัดชวาแตกพ่ายกลับไป วีรกรรมสำคัญนี้ปรากฏในตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ความตอนหนึ่งว่า “พระญา (ศรีธรรมโศกราช) ก็คิดแข็งเมืองกับชวา พระญาก็ให้ขุดคูรอบเมืองพระเวียง พระญาชวายกทัพเรือมารบ พระญาก็ให้พังพการเป็นทหารออกรบ พังพการฆ่าทหารชวาเสียสามสิบคน ยี่สิบคน ทุกวัน พลชวาตายมากนัก แลจักเห็นตัวพังการก็หาไม่ ชวาก็แตกหนีไป พระญาก็แบ่งเมืองให้พังพการฝ่ายหนึ่ง" ท้องที่ที่แบ่งให้ปกครองนี้ ปัจจุบันคือท้องที่ “ตำบลไชยมนตรี” คือ มนตรีผู้มีชัยชนะ และตั้งชื่อภูเขาที่ชนะศึกนั้นว่า “ภูเขามหาชัย” ถือเป็นแหล่งน้ำที่มีโชคชัยและยิ่งใหญ่

          ส่วน “ห้วยปากนาคราช” เป็นห้วยที่มีความคดเคี้ยวเหมือนพญานาคราช อยู่ที่ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นน้ำที่ใสสะอาดเย็น เชื่อว่าพญานาคเป็นสัตว์ที่เป็นสื่อเชื่อมระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ น้ำที่นี่จึงเสมือนน้ำที่เทพประทานความอยู่เย็นมาให้

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190221235558399

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4