สิงหาคม 05, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

อบรม Unit school การใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ให้กับกำลังพล บก.ทภ.4

By มิถุนายน 11, 2564 126

อบรม Unit school การใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ให้กับกำลังพล บก.ทภ.4

? วันที่ 9 มิ.ย. 64 เวลา 1330 ที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา บก.ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการสารนิเทศ ศปก.ทภ.4 จัดการอบรม Unit school การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) อย่างสร้างสรรค์ ให้กับกำลังพล บก.ทภ.4 เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันความเสี่ยงโดยมีเป้าหมายให้กำลังพลทุกนายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง และเกิดทักษะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน และการกระจายข่าวสารของ ทบ. และ ทภ.4 โดยมีกำลังพลของ กกพ.ทภ.4 เข้าร่วมอบรม ฯ จำนวน 20 นาย ในการนี้ พล.ต. อนุสรณ์ โออุไร เสธ.ทภ.4 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรม ฯ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ พ.อ. ณัฐวร แก้วกระจ่าง หน.ผสท.ทภ.4, พ.อ.หญิง ผุสดี เต็มยอด รอง โฆษก ทภ.4, พ.ท.กิตติศักดิ์ สระบุรี ผช.ฝอ.3 ทภ.4 และ พ.ท.หญิง วาสนา หอมหวล ผช.โฆษก ทภ.4 เป็นวิทยากร และมีการประเมินผล ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ฯ
? ทั้งนี้ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการสารนิเทศ ศปก.ทภ.4 จะทำการอบรม ฯ ให้ความรู้ แก่กำลังพล บก.ทภ.4 และ นขต.บก.ทภ.4 โดยหมุนเวียนในทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นโครงการในเดือน ส.ค. 64

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4