สิงหาคม 05, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม สานใจสู่สันติ แก่สมาชิกกลุ่มเครือข่าย ตลอดจนเน้นย้ำนโนบายแก่เจ้าหน้าที่ สร้างความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

By มิถุนายน 07, 2564 59

มทภ.4 ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม สานใจสู่สันติ แก่สมาชิกกลุ่มเครือข่าย ตลอดจนเน้นย้ำนโนบายแก่เจ้าหน้าที่ สร้างความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

》เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กลุ่มสมาชิกชมรมสานใจสู่สันติ เพื่อแสวงหาทางออกและการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความไม่สงบและเหตุรุนแรงในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ ได้ช่วยกันเฝ้าระวังสอดส่องดูแลกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาจแอบลักลอบหลบหนีเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที โดยมีพลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ให้การต้อนรับและร่วมพบปะพูดคุย ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเปียน หมู่ที่ 1 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางไปยังกองร้อยทหารราบที่ 2532 หน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 บ้านควนหรัน หมู่ที่ 2 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ในแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชน โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆ รวมไปถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท และหมั่นฝึกฝนเพิ่มทักษะความชำนาญ เสริมสร้างศักยภาพของตนเองให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4