สิงหาคม 05, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

By มิถุนายน 02, 2564 99

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

?  วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และลงนามถวายพระพร ตามลำดับ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระองค์ ทรงแบ่งเบาพระราชภาระ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแบบอย่างแก่ทหาร ในความเข้มแข็ง มีระเบียบวินัยและสง่างาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยอาณาราษฎร และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทรงพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ประชาชน อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย รวมทั้งพระราชทานน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก นอกจากนี้  ได้พระราชทาน “โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19” มาใช้ในการสนับสนุนการจ้างงาน พร้อมกับการให้ความรู้ ในด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยในการบริโภคต่อตนเองและครัวเรือน รวมถึงชุมชน อย่างถาวรยั่งยืน
?  ทั้งนี้ ค่ายทหารทุกค่ายในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกัน เช่น การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การจัดกิจกรรมอาสาสาธารณประโยชน์ “ มีแล้วแบ่งปัน ” ตามนโยบาย ทบ. โดยรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชน  ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -๑๙ ในพื้นที่ใกล้เคียงของหน่วย และกิจกรรมอื่น ๆ 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4