มิถุนายน 12, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 มอบนโยบาย กองกำลังทหารพราน เสริมสร้างอุดมการณ์ความรู้ และยุทธวิธีสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

By พฤษภาคม 06, 2564 98

แม่ทัพภาคที่ 4 มอบนโยบาย กองกำลังทหารพราน เสริมสร้างอุดมการณ์ความรู้ และยุทธวิธีสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

》วันนี้ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา และฝ่ายอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน 42 อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 49 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้คงประสิทธิภาพ ปฏิบัติภารกิจในการดูแลควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย ไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ พร้อมทั้งเสริมสร้าง อุดมการณ์ ความรู้ ยุทธวิธีสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อยทหารพราน ในการปฏิบัติการเชิงรุก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาศักยภาพหน่วยกำลังรบให้เกิดผลสำเร็จ และคงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่สูงสุด โดยมี พันเอก ธายุทธ สวนกูล ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 42 และ พันเอก จิรวัฒน์ จุฬากาญจน์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 49 พี่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ให้การต้อนรับ ร่วมรับฟังนโยบาย พร้อมกำลังของหน่วย

》พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังพลทุกนายต้องคิดเสมอว่า ถ้าเราไม่สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ ผลสำเร็จของงานและภารกิจก็ไม่อาจจะเกิดขึ้น กองกำลังทหารพรานในพื้นที่ถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญ ในการที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และลงมือทำ ตอบสนองต่อเป้าหมายในทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บังคับหน่วย ผู้บังคับกองร้อย จะต้องถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ ไปให้ถึงเจ้าหน้าที่แนวหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ และมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา อย่าชะล่าใจ มีสติ รอบคอบ และไม่ประมาท หน่วยต้องมีความพร้อมตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ เข้าถึงแหล่งข่าว เข้าถึงมวลชน และใช้ประสบการณ์ ปิดช่องว่างความผิดพลาดจากเหตุการณ์ในอดีตลดการสูญเสียช่วงชิงความได้เปรียบในภารกิจให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญขอให้ทุกคนมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ต่อความรักชาติเป็นสูงสุด การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เข้าไปให้ถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน แล้วนำมาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาสู่แนวทางนโยบายแก้ไขปัญหาต่อไป ความหวังของสันติสุขอยู่ที่พวกเราทุกคน

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4