ธันวาคม 05, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

เดินสายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สร้างความอุ่นใจ ปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน

By เมษายน 29, 2564 120

เดินสายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สร้างความอุ่นใจ ปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน 

》วันนี้ 28 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำฐานปฏิบัติการ ชุดคุ้มครองตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจสภาพความพร้อม และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อสร้างเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับกองกำลังประจำถิ่น ที่จะคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแล ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุมพื้นที่ ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

》"โดยเฉพาะกำลังภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน ชุดคุ้มครองตำบล มีส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเตือนพี่น้องประชาชน ให้ตระหนักรับรู้ สร้างความเข้มแข็งปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และให้เข้าใจสถานการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น การทำงานและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อคุ้มครองดูแลคนส่วนใหญ่นั้น จะต้องมีความพร้อม ถือระเบียบวินัยเป็นที่ตั้ง มีความระมัดระวัง ป้องกันตนเองอยู่ตลอดเวลา เมื่อพี่น้องประชาชนเห็นเจ้าหน้าที่มีความเข้มมแข็งในการปฏิบัติภารกิจ พี่น้องประชาชนเหล่านั้นก็จะเกิดความอุ่นใจ เพราะฉนั้นแล้วสิ่งสำคัญ คือเจ้าหน้าที่ทุกฐานปฏิบัติการต้องมีความตื่นตัว เฝ้าระวังฐานของตน วางกำลัง จัดเวรยาม รักษาฐานที่มั่นของตนอยู่ตลอด ไม่ให้เกิดการโจมตี และหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็สามารถที่จะโต้ตอบได้อย่างทันท่วงทีโดยปราศจากความสูญเสีย" แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าว ก่อนที่จะเดินทาง พบปะ พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอุ่นใจให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ในทุกสถานการณ์ และทุกโอกาส

》ซึ่งการเดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ในแต่ละครั้งนั่น เป็นการตรวจเยี่ยมโดยไม่ได้แจ้งส่วนต่าง ๆ ล่วงหน้า เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องที่แท้จริง และเมื่อพบปัญหาจะได้วางแนวทางมอบนโยบายในการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่กำลังพลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อไป 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4