พฤษภาคม 14, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกลงใต้ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ทภ.4 เน้น ผบ.หน่วยทุกระดับ “ กำกับดูแล ทำงานด้วยวิธีรุก ริเริ่ม และมุ่งมั่น

By มีนาคม 23, 2564 76

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกลงใต้ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ทภ.4 เน้น ผบ.หน่วยทุกระดับ “ กำกับดูแล ทำงานด้วยวิธีรุก ริเริ่ม และมุ่งมั่น 

? วันนี้ (19 มี.ค. 64) เวลา 1030 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบก เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นกองทัพภาคที่ 4 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนงานที่สำคัญของหน่วย โดยเข้าสักการะอนุสารีย์วีรไทย 2484 และพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 ตามลำดับ ก่อนเดินทางไปยังกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4 กองฝ่ายเสนาธิการ ทภ.4, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ทภ.4 ถึงระดับกองพัน และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

? ในการนี้ พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4 ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ ทภ.4 ซึ่งท่านได้ริเริ่ม และวางรากฐานไว้ตั้งครั้งดำรงตำแหน่ง มทภ.4 จากนั้น เป็นการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญ ของกองทัพภาคที่ 4 ด้วยระบบวีดีทัศน์ และการประสานการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายของ ทบ. โดยกรมฝ่ายเสนาธิการของ ทบ.
? ทั้งนี้ พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำนโยบายการปฏิบัติ 7 ข้อ ประกอบด้วย 1.การดูแลความเป็นอยู่ของทหารกองประจำการ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่ของหน่วยตามอาคารกองร้อย โรงนอน 2.การห้ามนำทหารกองประจำการไปใช้นอกภารกิจทางราชการ 3.เน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกำลังพลทุกระดับอย่างชาญฉลาด กำกับดูแลการโพสต์ แชร์ ภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม อย่างใกล้ชิด 4.การลงโทษกำลังพลที่กระทำผิดวินัยตามแบบธรรมเนียมทหาร 5. นโยบายของ ผบ.ทบ.ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2564 โดยการเพิ่มช่องทางการรับสมัครที่หลากหลาย สร้างแรงจูงในการสมัครมาเป็นทหาร โดยการเปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการ มีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก โดยให้โควตาถึงร้อยละ 80 การป้องกันการทุจริตในสายงานสัสดี 6.การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลทุกระดับ และ 7.เน้นย้ำการปฏิบัติของผู้บังคับหน่วยให้เป็นตัวอย่างที่ดี ดูแลรับผิดชอบอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ และการประพฤติผิดเรื่องชู้สาว โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เน้นย้ำผู้บังคับหน่วย ในการ “กำกับดูแล” การปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติ 7 ข้อ อย่างใกล้ชิด และให้แนวคิดในการทำงาน ภายใต้สโลแกน “ทำงานด้วยวิธีรุก ริเริ่ม(นอกกรอบ) และมุ่งมั่น ” ต่อไป


Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4