มิถุนายน 12, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

By มีนาคม 16, 2564 120

เปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปลูกฝังและถ่ายทอดสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน เป็นคนดี มีศีลธรรม รับผิดชอบต่อสังคม

》วันนี้ 15 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมเฟรนด์ลี่เทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรมในการปลูกฝังและถ่ายทอดสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ให้สามารถเป็นเยาวชนผู้มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคมและต่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีคุณภาพตามสภาพของเยาวชนที่รับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเป็นตัวกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นำไปสู่การเชื่อมต่อความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องต่อไป

》สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และผู้แทนต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 71 คน ภายในกิจกรรมจัดให้มีการรับฟังบรรยายจากสำนักงานการศึกษาเอกชน หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิทยากรแนะแนวการศึกษาจากบริษัทตั้งใจเรียน ตลอดจนการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนงาน และทัศนะศึกษาเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริฯ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน คือว วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 13:57
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4