วันที่ 25 มี.ค.62  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 95 รายการ