มิถุนายน 01, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
army06

army06

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ

แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ ทบ.

ขออนุมัติให้ รพ.ทบ. ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

การตรวจสอบงบการเงินและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562

พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 

Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4