เมษายน 25, 2562

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
army4.net

army4.net

 วันที่ ( 25 ก.พ.62,1000 )

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานพูดคุยเพื่อสันติสุขในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการร่วมประชุม เพื่อเสนอแนวทาง และกำหนดกรอบนโยบายในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม สะบารัง โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี จ.ปัตตานี

วันนี้ (21 ก.พ. 62) พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 นำกำลังพลในสังกัด และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 4 แหล่ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาไชย (ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง) บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดหน้าพระลาน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขาว (ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยหลังจากนี้จะเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 ไปให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

? วันนี้ (23 ม.ค.62,1400) ?

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จ.ปัตตานี ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อ.บ่อทอง จ.ปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และน้อง ๆ ชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดให้การต้อนรับ

? วันนี้ ( 23 ม.ค.62,1000 ) ?▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 (นขต.ทภ.4) ถึงระดับกองพล ครั้งที่ 1/62 วาระปกติ เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ได้ชี้แจงการทำงานและผลการปฏิบัติที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา เพื่อหารือและวางแนวทางการปฏิบัติงานในห้วงต่อจากนี้ไป ณ ห้องประชุม บก.มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ผบ.หน่วยขึ้นตรง และหน่วยในพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

? วันนี้ (22 ม.ค.62,0900) ?

▶️ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ./รอง.ผอ.รมน และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมือง จ. นราธิวาส

เมื่อ 22 ม.ค.62,0830 พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง มทภ.4 ใหการต้อนรับ พล.ต.สนิธชนก สังขจันทร์ รอง ผบ.นรด. และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาชี้แจงการปฎิบัติ

เมื่อ 21 ม.ค.62,1000 พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง มทภ.4 รับการเยี่ยมคารวะ

? วันนี้ (18 ม.ค.62,1600) ?

▶️18 มกราคมของทุกปี ถือเป็นวันกองทัพไทย และเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า ทางราชการจึงถือเอาวันนี้ เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม และกำหนดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล หรือที่เรียกกัยทั่วไปว่า "พิธีสาบานธง" ทั้งหน่วยทหารในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อประกาศความจงรักภักดีของเหล่าทหารหาญต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่สถาพรตลอดไป

Ad Sidebar

Latest Tweets

Construction WordPress Theme new release on ThemeForest #wordpresswebsite #builder #construction #Theme #business… https://t.co/Io448v2QA2
RT @hanahamrouni7: This young man defended humanity spontaneously, there was no other way for him though to make an end for extremism and r…
RT @LatuffCartoons: Let's call things by their proper name. What we had in #Christchurch New Zeland is an act of WHITE SUPREMACY TERRORISM!…
Follow Themewinter on Twitter
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4