กันยายน 16, 2562

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

กปช.ทภ.4

เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ
แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ ทบ.
ขออนุมัติให้ รพ.ทบ. ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
การตรวจสอบงบการเงินและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
หน้าที่ 1 จาก 2
Ad Sidebar

Latest Tweets

RT @xpeedstudio: 🔥 Meet ElemenetsKit. Elementor addons ❖ Comes with Header & Footer builder. Megamenu builder. 50+ Elementor custom widgets…
We released DigiQole News Magazine #WordPress Theme #news #theme #wordpresstheme #blog https://t.co/VAqf5vloNy https://t.co/SDgzS5rqwu
RT @joomla: #Joomla, the #CMS you can trust. It's powerful #secure and limitless. Build a #site you can love with Joomla. You can download…
Follow Themewinter on Twitter
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4