May 25, 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

กกพ.ทภ.4

เมื่อ 22 พ.ค. 61,0900 พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4 ให้การต้อนรับ พล.ท.สุรสีห์ ครุธเวโช หัวหน้าคณะทำงานด้านกำลังพล ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทบ.กับสถาบันการศึกษานอก กห.และการส่งเสริมให้กำลังพลเรียนภาษาอังกฤษ ณ บก.ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อ 18 พ.ค.61,0830 พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4 สังเกตการณ์การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบพระราชนิยม ตาม รปจ.บก.ทภ.4 เพื่อให้ กำลังพล บก.ทภ.4 สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก มีความสง่า สวยงาม
เมื่อ 16 พ.ค.61,1500สืบเนื่องจาก ร.15 ได้ดำเนินการขอรับมาตรฐานน้ำดื่มสะอาด อาหารปลอดภัยจากสำนักงานสาธารณสุขปากพูน ซึ่งในวันนี้ทางเทศบาล ฯ ได้ร่วมกับสาธารณสุข จัด จนท.มาทำการตรวจสอบอาหารและน้ำดื่มของโรงประกอบเลี้ยง ร.15 ผลการตรวจสอบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มสะอาด,อาหารปลอดภัย “Clean Food Good Taste” ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานด้านการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้กับกำลังพลของหน่วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามอนุมัติ ผบ.ฉก.ปัตตานี ให้ ผบ.ฉก.ทพ.43 ออกนอกพื้นที่ เพื่อเป็นเจ้าภาพฌาปนกิจศพ อส.ทพ. ชีวิตจากอุบัติเหตุ(หกล้ม) ในพื้นที่ จว.นศ.เมื่อ 17 พ.ค.61,1430 ผบ.ฉก.ทพ.43 เป็นประธานฌาปนกิจศพ อส.ทพ.ไกรสร คงแก้ว อายุ 52 ปี เสียชีวิตจากลื่นล้มห้องน้ำ เมื่อ 7 พ.ค.61 โดยได้จัด กพ.และ…
ตาม รปจ.บก.ทภ.4 ทุกวัน อังคาร พุธ พฤหัส เวลา 1530 พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4 ร่วมออกกำลังกายกับกำลังพล บก.ทภ.4 เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใสคลายเครียดจากการทำงาน สมกับเป็น smart soldiers ด้วย การเดิน และ วิ่ง บริเวณสนามบิน ทภ.4 ระยะทาง…
เมื่อ 16 พ.ค.61,1130 พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4 ติดตาม/สังเกตการณ์ การอบรมครูทหารบก ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ จว.น.ศ.
ประชุมกรมฝ่ายกิจการพิเศษ สายงานกำลังพล วันที่ 18 พฤษภาคม 2561ประชุมกรมฝ่ายกิจการพิเศษ สายงานกำลังพล วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
เมื่อ 17 พ.ค.61 , 1000พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4 เป็นประธานพิธีต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ณ สนามบิน ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.น.ศ.
ในระหว่างวันที่ 8 -16 พ.ค. 2561 คณะชุดตรวจกิจการทั่วไปของกองทัพภาคที่ 4 โดยมี พ.อ.ภาสกร ทวีตา รองเสนาาธิการ ทภ.4 หัวหน้าชุดตรวจฯ ได้ทำการตรวจ นขต.ทภ.4 ประกอบด้วย มทบ.41 42 44 45 และรพ.ค่ายวชิราวุธ เพื่อให้คำแนะนำการเตรียมการรับตรวจจากชุดตรวจกิจการทั่วไปกรมจเรทหารบก การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61,1330 พล.ต.พีรพงศ์ ไวกาสี ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. และพ.อ.ภาสกร ทวีตา รองเสธ.ทภ.4 ผู้แทน ทภ.4 พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต รอง ผบ.มทบ.41 ผู้แทน มทบ.41 เปิดการอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ณ สโมสรวีรไทย มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ ผู้เข้าอบรมเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตำแหน่งครูและผช.ครู…
Page 1 of 3
Ad Sidebar
© 2018 army4.net All Rights Reserved. Designed By army4.net