มีนาคม 06, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ
แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ ทบ.
ขออนุมัติให้ รพ.ทบ. ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
การตรวจสอบงบการเงินและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4