สิงหาคม 11, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

ผู้ดูแลระบบ

มทน. 4 เยี่ยมและติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ภ.ก.
?ยืนหยัดเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ มอบอุปกรณ์จำเป็นในการลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
รอง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานภาค 4 จัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง
กองทัพภาคที่ 4 และจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ปูพรมฉีดพ่นสารป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการปฎิบัติตนเอง ตลอดถึงครอบครัวและการป้องกันโรคดังกล่าว
มทภ.4 ร่วมสังเกตการณ์ รับคนไทยกลับจากอินโด เน้นย้ำทุกขั้นตอนต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวด
กลุ่มคนที่ควรอยู่กับบ้าน ตาม พรก.ฉุกเฉิน‼️เนื่องจาก มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิดได้ง่าย
? วันนี้ ( 1 เม.ย.63,1100 ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน 2563 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2563 เป็นต้นไป
กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ฉีดสารป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลมหาราช นครศรีฯ
กองทัพภาคที่ 4 จัดชุดประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อแนะนำการปฏิบัติตัวป้องกันเชื้อ โควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล และ กองทัพบก
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4