เมษายน 13, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

ปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ตัวเชื่อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ลดปัญหาความขัดแย้ง ยุติความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

By มีนาคม 15, 2564 57

ปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ตัวเชื่อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ลดปัญหาความขัดแย้ง ยุติความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

》วันนี้ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องอบรมโรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเป็นประธานปิดการฝึกอบรม ทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน รุ่นที่ 6 ประจำปี 2564 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ก่อนมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ ตามพื้นที่รับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคง สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป

》สำหรับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน รุ่นที่ 6 ประจำปี 2564 มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 74 นาย จาก 37 ชุดปฏิบัติการ ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน,หน่วยเฉพาะกิจหมายเลข,หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ,และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน มีระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 3 วันตั้งแต่วันที่ 10-12 มีนาคม 2564 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ เสริมสร้างอาวุธทางความคิด เพื่อที่จะให้ชุดปฏิบัติการพลเรือน รู้เท่าทันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังฝึกสอนเทคนิคการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลได้เกิดทักษะการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นตัวเชื่อมในการโน้มน้าวกลุ่มเครือญาติของผู้หลงผิด หยุดการก่อเหตุ ยุติความรุนแรง สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

》โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ว่า "การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนนั้นมีความสำคัญยิ่ง ต่อเจ้าหน้าที่ที่กำลังจะไปปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆ ในทุกองค์ความรู้ ทุกความชำนาญการที่ผ่านการถ่ายทอด ขอให้ทุกคนนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความ สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ ทุกคนจะต้องทราบแนวทางนโยบายการปฏิบัติ ต้องรู้ถึงบทบาทหน้าที่ และเป้าหมายที่แท้จริง ตลอดจนผลลัพธ์ที่ต้องการ อันจะเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นการปฏิบัติการรุกทางการเมืองอย่างละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง ด้วยการทำความเข้าใจ เข้าหามวลชนทุกเป้าหมาย ทุกพื้นที่มีความสำคัญหมด เราต้องแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐต่อชาวบ้าน เราต้องทราบถึงการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจจะมีความยากลำบาก มีความเสี่ยง แต่ทุกคนต้องนำความรู้ที่ได้พัฒนาตน พัฒนางาน ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป"

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4