กุมภาพันธ์ 28, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 ร่วมพิธี 44 ปี วันวิภาวดีรำลึก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

By กุมภาพันธ์ 17, 2564 67

44 ปี วิภาวดีรำลึก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานเปิดป้ายอนุสาวรีย์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยนายทหารระดับสูง ร่วมพิธีสดุดีแห่งความเสียสละ เป็นจำนวนมาก 

》วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.  ที่ลานอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธานในพิธี วันวิภาวดีรังสิตประจำปี 2564 และวางพวงมาลา เพื่อรำลึกและสดุดีแห่งความเสียสละความจงรักภักดีด้วยการทำงานอย่างถวายชีวิตเพื่อประโยชน์ของชาติและพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพภาคที่ 4 ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

》ต่อจากนั้นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เดินทางมายัง พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอนุสาวรีย์วิภาวดีรังสิต
ที่ได้บูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ และก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมขึ้นใหม่ เมื่อครั้งที่ยังดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อให้มีความโดดเด่นสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายทหาร สร้างความภาคภูมิใจ ให้กับกำลังพลประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียง ซึ่งการเปิดป้ายอนุสาวรีย์วิภาวดีรังสิต ได้ถือเอาวัน
วิภาวดีรำลึก ครบรอบปีที่ 44 เป็นมงคลฤกษ์ โดยภายในงานจัดให้มีพิธี บวงสรวงสังเวยดวงพระวิญญาณ พิธีวางพวงมาลา กล่าวสดุดีพระเกียรติและร่วมไว้อาลัย พร้อมด้วยข้าราชการ ส่วนราชการในพื้นที่ อดีตผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ 4 สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

》สำหรับวัน "วิภาวดีรังสิตรำลึก" จัดขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อข้าราชการทหาร ตำรวจ และประชาชน ซึ่งสมเด็จพระองค์หญิงทรงมีพระทัยเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประกอบพระกรณียกิจ พระองค์ยังเป็นที่รักยิ่งของชาวบ้าน ใน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้นำความเจริญต่าง ๆ ไปสู่พื้นที่จนได้รับฉายาว่าเจ้าแม่พระแสง ทรงประกอบพระกรณียกิจจนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนม์ จากการถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยิงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง กระสุนถูกพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2520 ทั้งที่พระทัยยังทรงห่วงกังวลผู้อื่น พระองค์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นชาติพลี ตราบจนวาระสุดท้าย

 

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4