กุมภาพันธ์ 28, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เยี่ยมครอบครัวสภาสันติสุขตำบล สร้างชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม คืนความสันติสุขในพื้นที่

By มกราคม 14, 2564 73

มทภ.4 เยี่ยมครอบครัวสภาสันติสุขตำบล สร้างชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม คืนความสันติสุขในพื้นที่

วันนี้ 13 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติดหรือหมู่บ้าน CBTX ที่เรียกว่าครอบครัวสภาสันติสุขตำบลบาราเฮาะ  ในการเข้ามามีบทบาทของชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังบ้านแสนสุข ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการของบ้าน พร้อมให้กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการบำบัด ขณะเดียวกันได้พบปะพูดคุยกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อเป็นการพบปะประสานสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมกันระดมความคิดเห็น แสวงหาทางออก เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนาพื้นที่ สร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ก่อนเดินทางมายังบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ตำบลบาราเฮาะ เพื่อมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ก่อนส่งต่อให้หน่วยงานในพื้นที่ ดูแลอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4