มีนาคม 07, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

เสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันศึกษา มีส่วนร่วมพัฒนา นำพาสันติสุข

By มกราคม 13, 2564 101

เสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันศึกษา มีส่วนร่วมพัฒนา นำพาสันติสุข

》วันนี้ 13 มกราคม 2564 เวลา 10:30 น.
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางไปยังโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะกับ นายมูฮัมมัด หะยีเต๊ะ บาบอโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดปัตตานี ตลอดจนคณะครูนักเรียน และเจ้าหน้าที่ เพื่อพูดคุยเสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันการศึกษาให้เข้ามามีบทบาทเดินหน้าการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกิจกรรมและการเรียนรู้จากตำรา และประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างเปิดกว้างและเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงการอบรมของผู้นำต่าง ๆ ของกลุ่มนักศึกษาเพื่อเป็บแบบอย่างในสังคมแสดงออกถึงความต้องการสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนประสานวิทยา มูลนิธิ ได้ขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนกล่าวว่า "แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ในการฝักใฝ่เรียนรู้ และให้ความสำคัญกับการศึกษา เกิดการพัฒนาตนเอง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ช่วยแม่ทัพและเจ้าหน้าที่ในการนำพาสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป"

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4