มีนาคม 06, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุในปอเนาะ โต๊ะเด็ง ก่อนเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนรือเสาะ พบปะผู้นำท้องที่ สร้างความเข้มแข็งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

By มกราคม 13, 2564 68

แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุในปอเนาะ โต๊ะเด็ง ก่อนเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนรือเสาะ พบปะผู้นำท้องที่ สร้างความเข้มแข็งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

》วันนี้ 11 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ที่สถาบันการศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม ตำบลโต๊ะเด็ง  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร เยาวชนกลุ่มนักเรียน ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ศึกษา และอาศัยประจำอยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สูงอายุ เป็นขวัญและกำลังใจ ก่อนมอบหมายหน่วยในพื้นที่เข้าสนับสนุนกำลังพล และเครื่องมือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่สถาบันศึกษาเพื่อรองรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งที่อาศัย บนพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ได้ในสังคมตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน

สำหรับสถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามเป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 ภายใต้การนำของโต๊ะครู (บาบอ) หะยีมะยูโซ๊ะ เจะกูโน อุสตาส และประชาชนในชุมชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาตามหลักคำสอนของศาสนา แนวทาง และวัฒนธรรมของคนไทยมุสลิม ที่ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินและเงินทุนเพื่อจัดสร้างปอเนาะขึ้น เพื่ออบรมจริยธรรมสอนศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชน พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ปัจจุบันมีกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะแห่งนี้กว่า 50 คน

》ต่อจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมาเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แฮนด์ อิน แฮนด์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ที่เป็นโครงการสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน ที่ได้ยึดหลักเศรษฐกิจนำการเมือง ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจและเกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปัจจุบันมีสมาชิก 120 คน เป็นประชาชนในพื้นที่อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬา กระเป๋า และสินค้าตามออเดอร์ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินเยี่ยมชม และให้กำลังใจแก่พนักงานในไลน์ผลิต พร้อมกล่าวชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ว่าเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นตัวอย่างของการพัฒนา ผู้นำและชุมชนที่เข้มแข็งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้มีความน่าอยู่ พี่น้องประชาชนเกิดความสำนึกรักบ้านเกิดจะได้ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน โดยพร้อมให้การสนับสนุน และประสานช่องทางขยายตลาด ขยายธุรกิจ ให้มีความเจริญเติบโตเป็นแหล่งเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป

》ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ถือโอกาสนี้ร่วมเวทีพูดคุยกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในเวที "ร่วมกันคิด ร่วมมือ ร่วมเคียงข้าง สร้างสุข" ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร เพื่อหารือพูดคุยร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดตรงต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน เสียงสะท้อนจากสภาสันติสุขตำบลในการรับฟังประเด็นปัญหาของพี่น้องประชาชนในทุก ๆ เรื่อง นำไปสู่กระบวนการการขับเคลื่อนอย่างเหมาะสม  "ทุกอย่างเราต้องเข้าใจ และเข้าถึงกัน พูดคุยความจริงที่ต้องการนั้นออกมา ใช้ประโยชน์จากความจริงใจร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ไปด้วยกัน ผู้นำทางสังคมจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในทิศทางข้อมูลที่ไม่บิดเบือน และเป็นประโยชน์ เป็นข้อเท็จจริงที่มันจะทำให้การรับรู้ของพี่น้องประชาชน ของคนในพื้นที่ สามารถนำไปสู่การกำหนดหนทาง และแก้ไขสร้างสันติสุขขึ้นมาได้ วันนี้ยังคงยืนหยัดยุทธศาสตร์ พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมใจชาวประชา นำพาสันติสุข" แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวทิ้งท้าย

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4