มีนาคม 07, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 มอบประกาศณียบัตรน้อง ๆ โครงการ "Education for Change"

By มกราคม 11, 2564 145

แม่ทัพภาคที่ 4 มอบประกาศณียบัตรน้อง ๆ โครงการ "Education for Change" การศึกษานำมาสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างสันติสุข เปิดประตูสู่อารธรรม

》วันนี้ 10 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเป็นประธาน ในพิธีปิด โครงการ "Education for Change" การศึกษานำมาสู่การเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 27 ประจำปี 2564  พร้อมมอบใบประกาศณียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 106 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

》 แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า " การศึกษาช่วยสร้างโอกาสให้แก่ลูก ๆ หลาน ๆ   โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ให้ลูกหลานได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ในหลาย ๆ สิ่งตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น การอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่มากเปรียบเหมือนดอกไม้ที่หลากสีอยู่ในแจกัน ย่อมจะสวยงามกว่าดอกไม้เพียงแค่สีเดียว การศึกษาช่วยให้เกิดการพัฒนาให้สติและสัมปชัญญะแก่น้อง ๆ  เกิดเป็นผลสำเร็จในสิ่งที่ต้องการและเป้าหมายในชีวิต ที่ไม่กระทบต่อความเดือดร้อนของผู้อื่น และสังคม ขอขอบคุณและชื่นชมคณะทำงานทุกคน ที่มีส่วนให้โครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การให้โอกาสทางด้านการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีและควรสนับสนุน ถ้าคนขาดการศึกษาจะโดนเอาเปรียบ และโดนชักนำ เป็นเครื่องมือไปในทางที่ไม่ถูกต้อง สังคมต้องการคนดี และคนเก่ง และสังคมต้องการคนดีคนเก่งมาช่วยกันการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทมาก เพราะสามารถทำให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าใจชีวิต บริบทของสังคม และการเอาตัวรอดได้ดีกว่า ที่สำคัญคือการยากต่อการถูกครอบงำไปในด้านมืด เพราะสิ่งเหล่านั้นจะถูกตัดตอนไปเมื่อเราเกิดปัญญา"

》สำหรับโครงการ "Education For Change : การศึกษานำมาสู่การเปลี่ยนแปลง" รุ่นที่ 27 ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มสานฝัน) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักภาพเยาวชนด้วยการศึกษา ผ่านกิจกรรมติวข้อสอบด้านวิชาการ เทคนิคการทำข้อสอบ แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนตระหนักต่อการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ท่ามกลางความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม

》โดย นางสาวฝ้ายลิกา ยาแดง อุปนายกสมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มสานฝัน) กล่าวว่า " ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เมตตา ที่เล็งเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษาแก่น้อง ๆ  การศึกษามีหลากหลายมิติที่ช่วยสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้น่าอยู่ได้ และเชื่อว่าน้อง ๆ ที่ผ่านโครงการนี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ มีส่วนในการสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ทุกคนที่เข้ามาเปิดใจอย่างเข้าใจในความต่าง รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะสถานการณ์ ท่ามกลางความหลากหลาย และพร้อมที่เป็นกุญแจสู่อารยธรรม


เปิดประตูสู่สันติสุข"

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4