มีนาคม 07, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลง ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งมั่น ตั้งใจ รักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

By มกราคม 08, 2564 68

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลง ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งมั่น ตั้งใจ รักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ 

》วันนี้ 7 มกราคม 2564เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจเยี่ยมให้โอวาท มอบขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาย 4 ส่วนหน้าให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในที่ประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้สั่งการและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในปี 2564 นี้ โดยได้เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำว่า ขอให้กำลังพลทุกหน่วยรักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีนี้ไว้ ให้มีความหนักแน่น ระมัดระวังในการครองตน และกำลังพลทุกนายจงมีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำหน้าให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

》โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า " วันนี้มาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่มีความหลากหลาย แต่ภารกิจหลักๆ คือการทำพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ถือเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่และเสียสละ การแก้ปัญหายังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องปรับแผนกลยุทธ์ พัฒนาการขึ้นไปตามสถานการณ์ ทำงานแบบบูรณาการร่วม ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง พลเรือน เชื่อมต่อการทำงานในทุกมิติ ทุกอย่างจะเกิดผลสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้เป็นที่ยอมรับประจักษ์ต่อสายตาของพี่น้องประชาชน ขอชื่นชมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พี่น้องประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนต่าง ๆ มีความเข้มแข็งในการปกป้องสถาบันพระมหากษัติได้อย่างเด่นชัด ขอให้ดำรงไว้ตลอดไป และขอให้กำลังใจชื่นชมการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ที่อดทนและเสียสละกับทุกสถานการณ์ ขอให้ฝ่าฟันจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ นำพาความสงยสุขกลับคืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน"

》จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบของขวัญ ให้แก่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง อดทน และเสียสละต่อไป

》 ต่อมาผู้บัญชาการสูงสุดพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะเดินทางไปยัง ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังเจ้าหน้าที่ ให้โอวาทมอบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยยังคงเน้นย้ำให้เพิ่มมาตรการการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว บูรณาการกำลังพลและเครื่องมือร่วมกับทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด โดยเชื่อมั่นได้ว่าหากเรายังคงรักษามาตรการเหมือนช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19 ในระลอกใหม่จะไม่รุนแรงและคลี่คลายลงโดยเร็ว

》 หลังจากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ยังศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนเทศบาล 4 อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชน มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้ผ่านพ้นวิกฤติความเดือดร้อนนี้ไปด้วยกัน

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4