Print this page

รอง มทภ.4/รอง ผบ.ศปก.ทภ.4 เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชป.สห.41 และ ชป.ร.25 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

By พฤศจิกายน 25, 2563 140

รอง มทภ.4/รอง ผบ.ศปก.ทภ.4 เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชป.สห.41 และ ชป.ร.25 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 24 พ.ย. 63 , 1245
พล.ต.วรพล วรพันธ์ รอง มทภ.4/รอง ผบ.ศปก.ทภ.4 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชป.สห.41 และ ชป.ร.25 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
? ในการนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ในห้วงที่ผ่านมาในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดย รอง มทภ.4 ได้แนะนำการปฏิบัติงาน แนวทาง อำนาจ หน้าที่ ต่อการปฏิบัติงาน ของกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ณ พระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา 45 (พระใหญ่เมืองภูเก็ต)
? สำหรับการบรรยายโดยพ.ท.ธิติพงษ์ เอกก้านตรง ผบ.พัน สห.41 เป็นผู้บรรยายสรุป เพื่อรับฟัง และติดตามการปฏิบัติงาน ในการคัดกรองของเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส โคโรน่า (โควิท -19 ) การแนะนำการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว ในการสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ
? ชป.ร.25 บรรยายสรุป ผลการปฏิบัติภารกิจ ในห้วงที่ผ่านมา ในเรื่องการจัดระเบียบปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ , การแก้ไขปัญหาบริการรถสาธารณะ , การจัดระเบียบท่าอากาศยาน , การจัดระเบียบท่าเทียบเรือ
? นอกจากนี้ในการตรวจเยี่ยม ยังรับฟังและรับทราบข้อปัญหา ในการพักอาศัย ที่อยู่ การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ของ กพ.ที่ออกมาปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้ดี มีมาตรฐานต่อไป

Rate this item
(0 votes)
army4.net