Print this page

มทภ.4 ร่วมงานลอยกระทง เมืองปัตตานี สร้างรอยยิ้ม และสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

By พฤศจิกายน 03, 2563 109

มทภ.4 ร่วมงานลอยกระทง เมืองปัตตานี สร้างรอยยิ้ม และสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

》เมื่อ 31 ตุลาคม 2563 ที่ลานวัฒนธรรม และแม่น้ำปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางร่วมงานกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ที่ทางเทศบาลเมืองปัตตานีได้จัดขึ้นโดยมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป

》ทั้งนี้ด้วยวันที่ 31 ตุลาคม 63 เป็นเทศกาลลอยกระทงประจำปี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งตามประเพณีของไทย จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากออกมาท่องเที่ยวลอยกระทงตามแม่น้ำลำคลอง หรือสถานที่ต่าง ๆ และสถานที่บางแห่งมีการจัดงานประเพณีลอยกระทง งานแสดงแสงสีเสียง ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม และทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน หรืออาจมีการสร้างสถานการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ ดังนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 จึงกำหนดให้มีการระดมกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการรักษามาตรการป้องกันโรค คัดกรองคนเข้างานเพื่อให้ปลอดภัยจากไวรัส covid-19 ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความอบอุ่นใจในการท่องเที่ยววันลอยกระทงให้กับประชาชน

》ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานต่างคนยิ้มแย้มแจ่มใส ด้วยรอยยิ้มภายใต้กิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักสามัคคี การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ไทยพุทธและมุสลิมมาร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงกันอย่างเนืองแน่น โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ลงเรือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสำรวจความเรียบร้อยบริเวณริมน้ำ แม่น้ำปัตตานี ก่อนร่วมแห่กระทงเพื่อไปลอยยังท่าน้ำ พร้อมอธิฐานว่า "ขอให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาสันติสุขโดยเร็ว ให้พี่น้องทุกคนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำนึกรักแผ่นดินร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกันตลอดไป"

Rate this item
(0 votes)
army4.net