กันยายน 30, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ เข้ารับราชการทหารกองประจำการเข้าหน่วย ผลัดที่ 1/2563

By กันยายน 02, 2563 117

กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ เข้ารับราชการทหารกองประจำการเข้าหน่วย ผลัดที่ 1/2563 

? วันที่ 1 ก.ย. 63 , 1000
พล.ต.วรพล วรพันธ์ รอง มทภ.4 ผู้แทน มทภ.4 และคณะ ตรวจเยี่ยมการตอนรับและส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แผนก ทบ. ผลัดที่ 1/2563 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ กิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ส.พัน.24 ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
? ในการนี้ ประธานกล่าวต้อนรับทหารกองเกิน และญาติทหารฯ และตรวจเยี่ยมทหารกองประจำการ/ญาติทหารกองประจำการ ตามแผนก ทบ. , ทร. และ ทอ. จากนั้น ร่วมกิจกรรม เปิดบ้านทหารใหม่ ประธาน ตรวจเยี่ยมขั้นตอนการรับทหารใหม่ , แจกอาหารและน้ำดื่มแก่ญาติทหารใหม่ , พบปะญาติทหารใหม่ และตรวจเยี่ยมโรงนอนทหาร ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ส.พัน.24 ทภ.4
? ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ เข้ารับราชการทหารกองประจำการเข้าหน่วย ผลัดที่ 1/2563 ได้จัดกิจกรรมในลักษณะการเข้าเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่ และสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงนอน , โรงเลี้ยง , ห้องน้ำ , พื้นที่ฝึก และชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับระบบการฝึก สิทธิประโยชน์ สภาพความเป็นอยู่ของทหารใหม่ เพื่อให้ครอบครัว/ญาติทหารใหม่เกิดความมั่นใจต่อสภาพความเป็นอยู่ และระบบการฝึกทหารใหม่ของ ทบ. โดยให้สอดคล้องตามมาตรการ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4