กันยายน 30, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 ร่วม ประชุมหารือผ่อนคลาย รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวสมุยภายใต้รูปแบบ "Samui Bubble Model."

By สิงหาคม 25, 2563 103

มทภ.4 ร่วม ประชุมหารือผ่อนคลาย รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวสมุยภายใต้รูปแบบ "Samui Bubble Model."? 6 มาตรการ 7 แผนปฏิบัติ วันนี้ ( 24 ส.ค.63,1400 ) 

▶️ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ลงพื้นที่เกาะสมุย หารือเตรียมความพร้อม รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวสมุยภายใต้รูปแบบ "Samui Bubble Model."? 6 มาตรการ 7 แผนปฏิบัติ■ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสมุย อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมหารือหาแนวทางเตรียมมาตรการผ่อนคลายกระตุ้นเศรษฐกิจ

▶️ โดยในที่ประชุมวันนี้ รองผู้บัญชาการทหารบก ได้เสนอแนวทางสำคัญเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่เกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่นเดียวกับจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการประชุมหารือไปก่อนหน้านี้ ทุกส่วนต้องดำเนินการให้เป็นระบบโดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเกาะสมุยที่มีการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ประสานสอดคล้องในทุกมิติ จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิดในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็สามารถดำเนินการตามแผนผ่อนคลายได้

? สำหรับการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวสมุยภายใต้รูปแบบ "Samui Bubble Model."? 6 มาตรการ 7 แผนปฏิบัติ นั้นมีรายละเอียดของแผนงานดังนี้ คือ คัดเลือกประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงน้อย โดยผู้เดินทางจะต้องผ่านการตรวจโควิด-19 ยังประเทศต้นทางกับสถานทูตไทย มีใบรับรองไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยสายการบิน และรับการตรวจโควิดครั้งที่ 1 เพื่อเดินทางเข้าสู่เกาะสมุยด้วยเส้นทางการบิน และจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งที่ 2 จากนั้นเข้าสู่ Alternative State Quarantine (ASQ) การบริหารจัดการของโรงแรมที่พักกักกันที่มีมาตรฐาน โดยการควบคุมของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย (ศปก.อ.เกาะสมุย) ทั้งนี้มีการตรวจหาเชื้อซ้ำอีก 2 ครั้ง เมื่ออยู่ครบ 7 วัน และ 12 วัน จนเมื่อครบ 14 วัน หากผลตรวจเป็นลบนักท่องเที่ยวจะได้ใบรับรองแพทย์ ประกาศนียบัตร และสายรัดข้อมือ สามารถเดินทางออกท่องเที่ยวภายในเกาะสมุยได้ โดยการกำกับดูแลของบริษัทนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น โดยมีการประเมินอีกทั้งเฝ้าติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

▶️ ทั้งนี้ เกาะสมุย จะสามารถผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เมื่อไรนั้นต้องหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความพร้อมอีกครั้ง โดยรองผู้บัญชาการทหารบกเชื่อว่า "การใช้มาตรการ State Quarantine อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน จะทำให้สร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ และมีความปลอดภัยเกือบร้อยเปอร์เซนต์ ส่วนการผ่อนคลายให้คนต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เกาะสมุย ต้องพิจารณาจากความพร้อมในหลายๆด้าน โดยเฉพาะภาพรวมของประชาชนในพื้นที่ ตราบใดที่พี่น้องประชาชนเชื่อมั่น ทุกส่วนมีความพร้อมแล้ว คาดว่าจะเริ่มมีการดำเนินการในเดือนกันยายน นี้"รองผู้บัญชาการทหารบกกล่าว

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4