กันยายน 30, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิด Camp 35 รุ่นที่ 4 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

By สิงหาคม 20, 2563 150

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิด Camp 35 รุ่นที่ 4 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

 วันนี้ ( 19 ส.ค.63,1300 ) 

▶️ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 โดยถ่ายทอดสัญญานมำพิธีเปิดพร้อมกันทั้ง 4 ศูนย์ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี, พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดค่าย

▶️ โดย แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดปัตตานี ถือเป็นค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ที่เป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศ ประกอบกับทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษา ด้วยถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยต้องได้รับโอกาสในการบำบัดรักษา ดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ สำหรับ Camp 35 จังหวัดปัตตานี ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมบูรณาการดำเนินการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดปัตตานีภายใต้ชื่อ Pattani Model ทั้งด้านการป้องกันปราบปรามและการบำบัดรักษา และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดอย่างจริงจัง●●●โดยมีตัวแทนผู้ปกครองที่เข้ารับการบำบัดได้กล่าวแสดงความรู้สึกภายหลังจากส่งสมาชิกในครอบเข้ามารับการบำบัดว่า "น้องชายติดยาเสพติดมานานจนถึงปัจจุบัน รู้สึกดีใจที่มีค่ายนี้ เพราะเป็นค่ายที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างกำลังใจให้แก่เยาวชนในการเลิกยาเสพติด โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะผู้ปกครองดีใจมากที่น้องชายสมัครใจเข้ามาบำบัดรักษา ใน Camp 35 ขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และทุกหน่วยงานที่จัดให้มีโครงการนี้ และขอให้มีต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพื่อเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"

▶️ จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะได้มอบสิ่งของพร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการบำบัดทุกคน ให้มีความอดทน มีจิตใจที่เข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดให้ได้ เพื่อกลับไปเป็นความหวังของครอบครัวต่อไป โดยสมาชิกผู้ผ่านการบำบัดของแคมป์ 35 ได้ขับร้องบทเพลงที่แต่งเนื้อร้องขึ้นมามีเนื้อหากล่าวขอบคุณโครงการแคมป์ 35 ที่ช่วยเยียวยารักษาเยาวชนให้กลับมามีอนาคต สามารถหลุดพ้นจากภัยยาเสพติด กลับไปเป็นคนดีของครอบครัวได้อีกครั้ง สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมพิธีเปิดค่ายเป็นอย่างมาก

▶️ สำหรับค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 ในรุ่นที่ 4 เริ่มเข้ารับการบำบัดตามขั้นตอนตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม และจะสิ้นสุดวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดจาก 12 อำเภอแบ่งพื้นที่การจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จำนวน 4 แห่งได้แก่ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอปะนาเระ จำนวน 120 คน, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 444 อำเภอยะหริ่ง จำนวน 60 คน, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี อำเภอหนองจิก จำนวน 260 คน และจากกองร้อยทหารพรานที่ 4409 อำเภอสายบุรี จำนวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 520 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดปัตตานีตลอดจนได้รับการสนับสนุนวิทยากรด้านสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีวิทยากรฝ่ายครูปกครองจากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ด้านสถานที่ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมคุมประพฤติ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนผู้นำศาสนาจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และนายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้

    

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4