มกราคม 21, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

กองทัพภาคที่ 4 จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

By กรกฎาคม 29, 2563 111

กองทัพภาคที่ 4 จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ ( 24 ก.ค.63,1000 ) 

▶️ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 นี้กองทัพบกกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นหลายกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย

▶️ ที่ ศาลาธรรมโสภณ วัดก้างปลา ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้วัดและสำนักสงฆ์ ที่มีความต้องการพระสงฆ์จำพรรษาเพิ่ม ให้สามารถดำรงสภาพพระสงฆ์ สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ โดยมีกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 และประชาชนผู้ศรัทธาเข้าร่วมโครงการอุปสมบททั้งสิ้น 99 คน ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศานิกชนในพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดูแลทำนุบำรุงรักษา สนับสนุนวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์และพระสงฆ์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งต้องเป็นที่พึ่งทางใจ นอกจากนี้ยังเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดา และบุพการี ผู้มีอุปการะคุณ ตลอดจนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอน ฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่สืบไป

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4