สิงหาคม 11, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางเป็นประธาน วันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 44 ครบรอบปีที่ 70 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์

By กรกฎาคม 09, 2563 110

ครบรอบ 70 ปีมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร วันนี้ ( 8 ก.ค.63,0900 ) 

▶️ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางเป็นประธาน วันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 44 ครบรอบปีที่ 70 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยหน่วยได้จัดให้มีการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยกำลังพลและครอบครัว และเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับกำลังพลผู้เสียชีวิต โดยมี พลตรี พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ อดีตผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทหาร ตำรวจ กำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

▶️ ต่อมา แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ถือโอกาสนี้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ให้ความสำคัญ ในการจะเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยเน้นย้ำให้หน่วย ใช้ห้องดังกล่าวมีประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ก่อนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ "ต้นพะยูง" เป็นที่ระลึกให้แก่หน่วยอีกด้วย

▶️ สำหรับมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจสำคัญยิ่งต่อกองทัพบกและประเทศชาติ โดยมีภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชุมพร และ จังหวัดระนอง เป็นสำคัญ ปัจจุบันมี พล.ต. พรชัย อินทนู เป็นผู้บัญชาการมณฑล โดยประวัติความเป็นมาของมณฑลทหารบกที่ 44 นั้น ในปีพุทธศักราช 2483 รัฐบาลสมัย พลตรีหลวงพิบูลสงครามได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความปลอดภัยดินแดนภาคใต้ และเห็นควรจัดให้มีหน่วยทหารเพื่อป้องกันอธิปไตยดินแดนส่วนนี้ โดยให้จัดตั้งหน่วยทหารขนาดกองพันทหารราบเพิ่มขึ้น 5 กองพัน ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 38,39, 40,41 และ 42 พร้อมด้วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ในขั้นต้น ให้ทุกหน่วยจัดตั้งขึ้นในจังหวัดตอนล่างก่อน ต่อมาได้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้กองพันทหารราบที่ 38 เข้าที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร และได้มีการแปรสภาพหน่วย เมื่อปีพุทธศักราช 2484 หลังจากกรณีพิพาทอินโดจีนได้เสร็จสิ้นลง ได้เปลี่ยนแปลงการจัดกำลังและจัดตั้งหน่วยขึ้นใหม่ โดยให้เปลี่ยนชื่อ มณฑลทหารบกที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมณฑลทหารบกที่ 6 มีพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปทางใต้ และได้ตั้งมณฑลทหารบกที่ 5 ขึ้นใหม่ ที่จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบคือจังหวัดกาญจนบุรี, ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร และระนอง จากหลักฐานดังกล่าวทำให้หน่วยทหารในจังหวัดชุมพร ต้องไปขึ้นการบังคับบัญชากับมณฑลทหารบกที่ 5 ซึ่งตั้งใหม่ที่จังหวัดราชบุรี ด้วยเหตุนี้จังหวัดทหารบกชุมพรจึงยกเลิกไปโดยปริยายคงเหลือแต่กองพันทหารราบ⏩ต่อมาในห้วงที่เกิดสงครามโลกรั้งที่ 2 ระหว่างปี 2485 ถึง 2488 จนกระทั่งถึง ปีพุทธศักราช 2492 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดทหารบกชุมพรขึ้นใหม่ โดยให้ พันโท สิงห์ทอง เสนารักษ์ ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 1 เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพรอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2493 ดังนั้นจังหวัดทหารบกชุมพรจึงได้ถือเอาเป็นวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาหน่วยเป็นตันมา ต่อมากองทัพบกได้มีคำสั่งแปรสภาพจังหวัดทหารบกเป็นมณฑลทหารบกทั่วประเทศ การแปรสภาพหน่วยทหารครั้งนี้ สืบเนื่องจากกองทัพบกได้ขออนุมัติแปรสภาพจังหวัดทหารบกเป็นมณฑลทหารบก จำนวน 21 หน่วย ทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานและความรับผิดชอบ รวมทั้งรองรับภารกิจภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านส่งกำลังบำรุงโดยพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงผ่าน ความเห็นชอบมือ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ให้มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นตันไป จังหวัดทหารบกชุมพร จึงเป็นมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 4 จนถึงปัจจุบัน

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4