สิงหาคม 11, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน

By กรกฎาคม 08, 2563 58

? วันนี้ ( 7 ก.ค.63,1200) ?

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผบ.ศปก.ทภ.4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี ณ ห้องยุทธการ บก.ฉก.ร.25 ค่ายรัตนรังสรรค์ อ.เมือง จ.ระนอง

โดยมีผู้บังคับหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา
โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพขยายผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาตามภารกิจในเรื่องการเฝ้าตรวจและการป้องกันชายแดน ,การจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน,การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย สร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ก่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความเข้มแข็งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ควบคู่กับ มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

▶️ หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานการก่อสร้างตามโครงการต่าง ๆ ของหน่วย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการ ภายในหน่วย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และสนับสนุน ส่งเสริม การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล ตลอดจนครอบครัว ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งวิชาการทหาร วิชาการทั่วไป วิชาชีพ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง อันจะนำไปสู่การพัฒนา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ▪️▪️▪️พร้อมกันนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ "อินทนิล"เป็นที่ระลึกให้กับหน่วยทหารอีกด้วย

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4