กรกฎาคม 09, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

By มิถุนายน 30, 2563 31

กลับสู่โรงเรียนด้วยความมีสุขภาพที่ดี เน้นความปลอดภัย 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ

? วันนี้ (29 มิ.ย.63,0930) ?

▶️ ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ร่วมกับ หน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความพร้อม ความมั่นใจ ความปลอดภัยครอบคุมทั้งระบบ

⏩ หลังจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 สถานศึกษาทั่วประเทศก็ได้ประกาศปิดภาคเรียนไป และเมื่อมีการผ่อนคลายจากรัฐบาล เข้าสู่การผ่อนคลายระยะที่ 4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานั้น โรงเรียนสถาบันการศึกษาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการรักษามาตรการและให้เกิดความพร้อมความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการศึกษา ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จึงได้จัดประชุมเพื่อรับทราบแนวทาง แผนการดำเนินงาน ในการเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคมนี้ โดยเน้นย้ำให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส นอกจากนั้นแล้ว ยังคงมีมาตรการรักษาความปลอดภัย จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา มีความเชื่อมั่น ปลอดภัย สามารถดำเนินกิจการการเรียนการสอนได้อย่างปกติจากทุกเหตุการณ์ต่าง ๆ ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการเองก็มีการชี้แจงไปยังโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด การป้องกันตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเทอม

? โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า " วันนี้ต้องการมาเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางกับบุคคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ในการรองรับการเปิดสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยครอบคลุมในทุกด้าน หลัก ๆ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นอกจากการควบคุมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแล้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐยังคงทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของบุคลากรครูและนักเรียนในทุกสถานศึกษาด้วย ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยก็ต้องสานสัมพันธ์กับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ปรับให้เข้ากับ New Normal ของโรงเรียน ที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียน ยึดครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ ในการดูแลตลอดเวลา 24 ชม. เพื่อสร้างความมั่นใจ อุ่นใจ ว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยังคงให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด ทั้งอุปกรณ์การป้องกันเชื้อไวรัส การลงพื้นที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อหากมีการเปิดภาคเรียนไปแล้ว จะไม่มีการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้ออีก แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานศึกษาเอง ที่ต้องต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เชื้อกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ที่สำคัญทุกส่วนต้องไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4